BIOGRAFI

         

Jag är född och uppväxt i Karlskoga, Värmland.

1977 sjöng jag mitt första solo; Marias Vaggsång av Max Reger i ett julspel i skolan.
Jag tror att det började där.

Under skolåren delades fritiden mellan klassisk balett, längdskidor och Musikskolan, eller kanske mest Musikskolan.

Flickkören, Ungdomskören, Sånglektioner allt under ledning av Ulla-Lena Thodal Lindgren och Fiollektioner av bl a Christina Gustafsson och Maria Pålsson. Jag spelade i Ungdomssymonikerna bl a under ledning av Stig Gustavsson och Jörgen Ärlandsback. Fick också möjlighet att vara pianist i Storbandet där jag fick prova att sjunga jazz. En väldigt härlig tid och jag fick lära mig det absolut viktigaste med musiken; Glädjen att musicera!

Under högstadietiden bildades en Barbershopgrupp som hette ”After Eight”. Från början var vi åtta tjejer som senare blev fyra. Vi ställde upp i Örebro läns Körtävling 1995 och blev ”Årets kör”, en ganska liten kör…

På Gymnasiet hade jag en driven Musiklärare, Rickard Hallste, som bjöd in och gjorde konserter med kända och aktiva musiker. Detta var otroligt inspirerande! Mitt första gymnasieår kom Björn J:son Lindh till oss och vi gjorde hans musik, både instrumentalt och kör. Året därpå kom Leif Strand och Bosse Westman. Och året efter kom de alla tre tillbaka tillsammans med Janne Schaffer, Per Lindvall och Lasse Danielsson. Det var fantastiskt roligt!

1990 sökte jag till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och kom in. Under studietiden fick jag Stipendium och kunde förverkliga en dröm; Att ta Interpretationslektioner i sång för Violin Professor Leo Berlin. Släktskapet mellan Violin och Sång är stort och det finns mycket att diskutera och lära.

Jag tog även lektioner för Irene Sjögren i Jazzimprovisation, och min huvudlärare i sång var Majbritt Lannfjäll. Jag sjöng i Musikhögskolans Kammarkör som leddes av bl a Professor Eric Ericson.

På fritiden var jag med i Bosse Westmans Kör ”Nacka Sångensemble”. Blandningen av musikstilar och uttryck har alltid intresserat mig.

Idag jobbar jag som professionell Sångerska, är hög lyrisk sopran, anlitas som Solist, sjunger i Eric Ericsons Kammarkör, undervisar sångelever och har även musikundervisning i klass, har en liten barnkör, arbetar med musikterapi och skriver egen musik och arrangerar.

Konserter, Turnéer, Skivinspelningar, TV, Scen, Musikaler, Körledare, TV Reklam, Dramaten – ja många olika sammanhang har det blivit hittills och jag hoppas att jag får fylla på med mer...

          
         
 
 
 
 
 

E-post: info@annakarinschafer.se
Privacy policy
Anna Karin Schäfer © 2016